Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z Gminy Wisznia Mała w okresie od X.2019 r. do III.2020 r.