W dniach od 01 do 16 października można oddać głos na wybrany projekt. 


Jedna osoba może oddać jeden głos!


Nie czekaj! Oddaj swój głos!
Zgłoszone projekty:

  • Zakup wyposażenia dla harcerzy z Drużyny Harcerskiej ZHP w Wiszni Małej
  • Festiwal kolorów podczas Gminnego Dnia Dziecka
  • Dwa Namioty Harcerskie typu Wojskowa Wysoka Dziesiątka dla Harcerzy z ZHRu z Kryniczna
  • Nagranie udźwiękowionego słuchowiska z udziałem mieszkańców gminy Wisznia Mała
  • Zakup sprzętu i materiałów potrzebnych do nauki I pomocy dla harcerzy z Gminy Wisznia Mała, warsztaty z I pomocy
  • Street Workout w Krynicznie
  • Pomaluj swój świat - pomaluj mur szkolny

Formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej BIP Gminy Wisznia Mała w zakładce KONSULTACJE, w szkole podstawowej mającej siedzibę na terenie gminy Wisznia Mała oraz na stronie facebookowej Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała (MRG)

Wypełnioną kartę do głosowania należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wisznia Mała na jeden z poniższych sposobów:

a) Wrzucenie do urny w Urzędzie Gminy Wisznia Mała (ul. Wrocławska 9 – Punkt Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek: 08:00 – 16:00, środa: 08:00 – 17:00; piątek: 08:00 – 15:00

b) Wrzucenie do urny w jednej ze szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Wisznia Mała,

c) zeskanowanie karty i przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: budzetmlodziezowy@wiszniamala.pl

d) wysłanie pocztą tradycyjną na adres na adres Urzędu Gminy Wisznia Mała (55-114 Wisznia Mała ul. Wrocławska 9) z dopiskiem „Młodzieżowy Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE” – wówczas za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Wisznia Mała.


Karta do głosowania