Gmina Wisznia Mała będzie refundowała bilety miesięczne uczniom dojeżdżającym do szkoły, które nie ukończyły 21 roku życia.

Program zakłada refundację zakup biletów miesięcznych przez uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała i korzystających z usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego połączeń autobusowych i kolejowych. Uczeń musi tylko złożyć w urzędzie gminy wniosek, zakupiony imienny bilet miesięczny oraz kserokopię legitymacji szkolnej i na tej podstawie otrzyma zwrot kosztów jego zakupu. 

Wnioski należy składać kwartalnie zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • za okres od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia- w terminie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia,
  • za okres od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia- w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 lipca,
  • za okres od dnia 1 maja do dnia 31 lipca- w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października,
  • za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października - w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia.

Przyjęte przez gminę Wisznia Mała wsparcie finansowe jest realizowane w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wisznia Mała „Bilet”. Projekt ten to nie tylko sposób na odciążenie budżetu domowego wielu rodzin zamieszkujących gminę Wisznia Mała, jak również wsparcie ambitnej młodzieży, która kontynuuje naukę.Uchwała - Lokalny Program BILET

Uchwała - regulamin BILET

Zarządzenie - wzór wniosku BILET

Zarządzenie - wzór wniosku BILET - 2

Wniosek