Od 1 września dzieciom, uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przysługują darmowe przejazdy lokalnym transportem zbiorowym na terenie gminy Wisznia Mała:
Komunikacja gminna: linia 601, 602 i 603
Komunikacja miejska Wrocławia: linia 908 i 930 (linie objęte porozumieniem międzygminnym)

Ulga przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia


Podstawa prawna:
Uchwała NR VII/XLIV/366/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wisznia Mała

Uchwała NR LIII/1271/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej