Wójt Jakub Bronowicki zaprasza Mieszkańców na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje komputerowe w ramach projektu pn. „E-aktywni w gminie Wisznia Mała”. Dzięki pozyskaniu grantu UE przez gminę Wisznia Mała projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Wisznia Mała, którzy skończyli 25 lat. Tematyka szkoleń jest tak dobrana by każdy znalazł coś dla siebie. W zależności od potrzeb można wziąć udział w następujących szkoleniach:

• Działam w sieciach społecznościowych;

• Kultura w sieci;

• Moje finanse i transakcje w sieci;

• Mój biznes w sieci;

• Rodzic w internecie;

• Rolnik w sieci;

• Tworzę stronę internetową.

Szkolenia będą odbywały się w 9 grupach każda po 12-osób. Szkolenie dla jednej osoby będzie trwało 12 godzin zegarowych w trybie 2 lub 3 dniowym (zależnie od możliwości uczestników – po 6 lub po 4 godziny dziennie). Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat.

Szkolenia odbędą się w obiektach gminy Wisznia Mała o odpowiednim zapleczu tj. szkoły w Krynicznie, Psarach i Szewcach oraz OKSiR w Wiszni Małej.

Każdy z uczestników musi uczestniczyć w min 75 % godzin szkolenia i wziąć udział w jednym bloku tematycznym.

Podstawowym warunkiem rekrutacji jest kolejność zgłoszeń. Dlatego zachęcamy do złożenia wniosku o udział w projekcie do Urzędu Gminy Wisznia Mała. Szczegółowa informacja o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne poniżej artykułu.TEMATY SZKOLEŃ

Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Kultura w sieci

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Mój biznes w sieci

Szkolenie „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

Rodzic w internecie

Szkolenie „Rodzic w Internecie” adresowane jest do rodziców/ opiekunów. Poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/ opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Rolnik w sieci

Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników. Na szkoleniu dowiedzą się - gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i edeklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

Tworzę stronę internetową

Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczone jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.


Klauzula informacyjna dla uczestnika projektu

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny (PDF)

Program działam w sieciach społecznościowych

Program kultura w sieci

Program mój biznes w sieci

Program moje finanse i transakcje w sieci

Program rodzic w internecie

Program rolnik w sieci

Program tworzę własną stronę internetową


PODSTAWOWE DANE PROJEKTU

Tytuł projektu: „E-aktywni w gminie Wisznia Mała”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1 Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Termin realizacji – 01.09.2019 r. - 15.04.2020 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 60 480,00 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 60 480,00zł

Wkład własny (łącznie): 0,00 zł.